Krzyż w śniegu

Artist: Ferdynand Ruszczyc
Style: Impressionism
Genre: landscape
Date: 1902
Copyright: Public domain