Dramatiskt forslandskap med figurer och kvarnbyggnader

Artist: Marcus Larson
Style: Romanticism
Genre: landscape
Date: 1854
Copyright: Public domain