Dwie łodzie żaglowe

Artist: Ferdynand Ruszczyc
Style: Impressionism
Genre: marina
Date: 1896
Copyright: Public domain