Ksiądz pijący wino

Artist: Aleksander Gierymski
Style: Realism
Genre: portrait
Date: 1880
Copyright: Public domain