St John on Patmos

Artist: Giotto
Original name: San Giovanni a Patmos
Style: Proto Renaissance
Genre: religious painting
Date: 1320
Copyright: Public domain